OLGA SZŐRME BŐR SZALON
8300 Tapolca, Kossuth utca 37.